Klacht- & Tuchtregeling

Als gecertificeerd Cranio Sacraal Therapeut ben ik aangesloten bij het Register Craniosacraal Therapie Nederland (RCN). Ik houd me aan de beroepscode van dit register. Hierin staan regels over privacy, geheimhoudingsplicht en de omgang met andere zorgverleners. Het register heeft een klachtenreglement en beschikt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een onafhankelijk tuchtcollege.

Lees meer over de klacht- en tuchtregeling op de site van Register Craniosacraal Therapie Nederland.

Ben je ontevreden over de behandeling, dan bespreek ik dit graag met je. Kun of wil je dit niet met mij bespreken, dan kun je terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het expertisecentrum Quasir:

Quasir Klachtbemiddeling
T.a.v. coördinator abonnementen
Postbus 1021
7940 KA Meppel
E: bemiddeling@quasir.nl
T: 06 484 455 38

Heb je een ernstige en zwaarwegende klacht over ontoelaatbaar gedrag? Neem dan contact op het tuchtcollege van het RCN:

Tuchtcollege NWP, MBOG, RCN en Zhong
Postbus 2122
6020 AC Budel