Privacyverklaring

Als je bij mij een behandeling krijgt, bewaar ik jouw persoonlijke en medische gegevens in een dossier. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling en tevens een wettelijke verplichting. Met deze gegevens kan ik ook contact met je opnemen als dat nodig is en jouw betaling afhandelen. Als therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zal ik jouw persoonlijke en medische gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.


Gegevens

Jouw dossier bevat persoonlijke en medische gegevens. Ik verwerk uitsluitend gegevens die zelf aan mij verstrekt worden. Gegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Klantnummer zorgverzekering
  • Omschrijving en historie van gezondheidsklachten
  • Omschrijving en voortgang van behandeling
  • Bij personen jonger dan 16 jaar, een verklaring van beide ouders

Bewaartermijn

Jouw persoonlijke en medische gegevens bewaar ik voor 15 jaar. Dit is de wettelijke bewaartermijn.


Delen met derden

Ik verstrek gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de behandeling en alleen met jouw expliciete toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonlijke en medische gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens en de toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Wil je een verzoek voor een van het bovenstaande indienen? Stuur een mail met een kopie van jouw identiteitsbewijs naar praktijk@lourenznienhuis.nl.

Wil je meer weten over privacy rechten? Of heb je een klacht over privacy en kun of wil je dit niet met mij bespreken? Neem contact op met de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging

Om jouw persoonlijke en medische gegevens te beschermen, neem ik passende maatregelen die binnen mijn mogelijkheden en kennis liggen om verlies en onbevoegde toegang van jouw gegevens tegen te gaan. Heb je hier vragen over, neem dan contact met mij op via praktijk@lourenznienhuis.nl.